X
  Categoría: educaciónformaciónidiomasinglés

Prova de nivell d’anglès

Prova de nivell d’anglès totalment gratuïta

 

La nostra prova de nivell d’anglès et permetrà conèixer el teu nivell actual. I a més, et recomanarem (sense cost) quin és el millor curs per a tu.

La prova d’anglès consta de 50 preguntes que has de contestar en menys de 10 minuts, comença amb preguntes de nivell bàsic per anar lentament pujant la dificultat.

Bona sort!

Límite de tiempo: 0

SUmario del cuestionario

0 de 50 preguntas completado

Preguntas:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Información

* Esta es una prueba para indicar solo el nivel gramatical de inglés.

Debes escribir una direcccion de email correcta

Ya has realizado este cuestionario antes. Por tanto, no puedes empezarlo otra vez.

Cargando el cuestionario...

Debes ser un usuario registrado para poder realizar el cuestionario.

Tienes que terminar antes el siguiente cuestionario, para iniciar este cuestionario:

Resultados

0 de 50 preguntas contestadas correctamente

Tu tiempo:

El tiempo se ha terminado

Has conseguido 0 de 0 puntos posibles (0)

Puntuación de promedio:
 
 
Tu puntuación
 
 

Categorías

 1. No asignada a ninguna categoría 0%
 • Resultado:
  0 – 15 Principiante
  16 – 24 Elemental
  25 – 32 Pre-intermedio
  33 – 39 Intermedio
  40 – 45 Intermedio alto
  46 – 50 Avanzado

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 1. Contestada
 2. Revisada
 1. Pregunta 1 de 50
  1. Pregunta

  I feel very ____________. I’m going to go to bed!

  Correcto

  Incorrecto

 2. Pregunta 2 de 50
  2. Pregunta

  Come on! Quick, let’s get _____________!

  Correcto

  Incorrecto

 3. Pregunta 3 de 50
  3. Pregunta

  I phoned her ____________ I heard the news.

  Correcto

  Incorrecto

 4. Pregunta 4 de 50
  4. Pregunta

  These are the photos,  ________________ I took on holidays.

  Correcto

  Incorrecto

 5. Pregunta 5 de 50
  5. Pregunta

  I ________________ from France.

  Correcto

  Incorrecto

 6. Pregunta 6 de 50
  6. Pregunta

  This is my friend. _____________ name is Peter.

  Correcto

  Incorrecto

 7. Pregunta 7 de 50
  7. Pregunta

  Steve is ______________.

  Correcto

  Incorrecto

 8. Pregunta 8 de 50
  8. Pregunta

  My brother is ______________ artist.

  Correcto

  Incorrecto

 9. Pregunta 9 de 50
  9. Pregunta

  _______________ 20 desks in the classroom.

  Correcto

  Incorrecto

 10. Pregunta 10 de 50
  10. Pregunta

  Paul ________________ romantic films.

  Correcto

  Incorrecto

 11. Pregunta 11 de 50
  11. Pregunta

  Sorry, I can’t talk. I _____________ right now.

  Correcto

  Incorrecto

 12. Pregunta 12 de 50
  12. Pregunta

  She _________________ at school last week.

  Correcto

  Incorrecto

 13. Pregunta 13 de 50
  13. Pregunta

  I _________________ the film last night.

  Correcto

  Incorrecto

 14. Pregunta 14 de 50
  14. Pregunta

  __________________ a piece of cake? No, thank you.

  Correcto

  Incorrecto

 15. Pregunta 15 de 50
  15. Pregunta

  The living room is ___________________ than the bedroom.

  Correcto

  Incorrecto

 16. Pregunta 16 de 50
  16. Pregunta

  The car is very old. We’re going ____________________ a new car soon.

  Correcto

  Incorrecto

 17. Pregunta 17 de 50
  17. Pregunta

  Jim is a vegetarian. He ____________________ meat.

  Correcto

  Incorrecto

 18. Pregunta 18 de 50
  18. Pregunta

  There aren’t ________________ buses late in the evening.

  Correcto

  Incorrecto

 19. Pregunta 19 de 50
  19. Pregunta

  The cinema _________________ to the restaurant.

  Correcto

  Incorrecto

 20. Pregunta 20 de 50
  20. Pregunta

  Sue ________________ shopping every day.

  Correcto

  Incorrecto

 21. Pregunta 21 de 50
  21. Pregunta

  They _________________ in the park when it started to rain heavily.

  Correcto

  Incorrecto

 22. Pregunta 22 de 50
  22. Pregunta

  ________________ seen fireworks before?

  Correcto

  Incorrecto

 23. Pregunta 23 de 50
  23. Pregunta

  We’ve been friends ____________________ many years.

  Correcto

  Incorrecto

 24. Pregunta 24 de 50
  24. Pregunta

  You _________________ pay for the tickets. They’re free.

  Correcto

  Incorrecto

 25. Pregunta 25 de 50
  25. Pregunta

  Jim was ill last week and he _________________ go out.

  Correcto

  Incorrecto

 26. Pregunta 26 de 50
  26. Pregunta

  We’ll stay at home if it _______________ this afternoon.

  Correcto

  Incorrecto

 27. Pregunta 27 de 50
  27. Pregunta

  He doesn’t smoke now, but he __________________ a lot when he was young.

  Correcto

  Incorrecto

 28. Pregunta 28 de 50
  28. Pregunta

  Jim plays football ___________________ anyone else I know.

  Correcto

  Incorrecto

 29. Pregunta 29 de 50
  29. Pregunta

  I promise I __________________ you as soon as I’ve finished the washing up.

  Correcto

  Incorrecto

 30. Pregunta 30 de 50
  30. Pregunta

  This town ___________________ by lots of tourists during the summer.

  Correcto

  Incorrecto

 31. Pregunta 31 de 50
  31. Pregunta

  He said that his friends ____________ to speak to him after they lost the football match.

  Correcto

  Incorrecto

 32. Pregunta 32 de 50
  32. Pregunta

  How about _________________ to the cinema tonight?

  Correcto

  Incorrecto

 33. Pregunta 33 de 50
  33. Pregunta

  Excuse me, can you ___________________ me the way to the station, please?

  Correcto

  Incorrecto

 34. Pregunta 34 de 50
  34. Pregunta

  I wasn’t interested in the show very much. ________________.

  Correcto

  Incorrecto

 35. Pregunta 35 de 50
  35. Pregunta

  Take a warm jacket, _______________ you might get very cold outside.

  Correcto

  Incorrecto

 36. Pregunta 36 de 50
  36. Pregunta

  __________________ this great book and I can’t wait to see how it ends.

  Correcto

  Incorrecto

 37. Pregunta 37 de 50
  37. Pregunta

  What I like more than anything else ___________________ at weekends.

  Correcto

  Incorrecto

 38. Pregunta 38 de 50
  38. Pregunta

  She ________________ for her keys for two days when she finally found them in the garage.

  Correcto

  Incorrecto

 39. Pregunta 39 de 50
  39. Pregunta

  We won’t catch the plane _________________ we leave home now! Please hurry up!

  Correcto

  Incorrecto

 40. Pregunta 40 de 50
  40. Pregunta

  If I hadn’t replied to your email, I___________________ here with you now.

  Correcto

  Incorrecto

 41. Pregunta 41 de 50
  41. Pregunta

  Do you think you ___________________ with my mobile phone soon? I need to make a call.

  Correcto

  Incorrecto

 42. Pregunta 42 de 50
  42. Pregunta

  I don’t remember mentioning __________________ dinner together tonight.

  Correcto

  Incorrecto

 43. Pregunta 43 de 50
  43. Pregunta

  Was it Captain Cook ______________ New Zealand?

  Correcto

  Incorrecto

 44. Pregunta 44 de 50
  44. Pregunta

  You may not like the cold weather here, but you’ll have to ________________, I’m afraid.

  Correcto

  Incorrecto

 45. Pregunta 45 de 50
  45. Pregunta

  It’s cold so you should __________________ on a warm jacket.

  Correcto

  Incorrecto

 46. Pregunta 46 de 50
  46. Pregunta

  Jim will look ______________ our turtle while we’re on holiday.

  Correcto

  Incorrecto

 47. Pregunta 47 de 50
  47. Pregunta

  Jim  ___________________ a lot of his free time reading.

  Correcto

  Incorrecto

 48. Pregunta 48 de 50
  48. Pregunta

  Hi, this is John. Could I ___________________ to Jim, please?

  Correcto

  Incorrecto

 49. Pregunta 49 de 50
  49. Pregunta

  They’re coming to our house ___________________ Saturday.

  Correcto

  Incorrecto

 50. Pregunta 50 de 50
  50. Pregunta

  I think it’s very easy to ___________ debt these days.

  Correcto

  Incorrecto

* Aquesta és una prova per indicar només el nivell gramatical d’anglès.

Un cop realitzada aquesta prova de nivell, hauràs de completar una breu prova oral amb un dels nostres professors a través de Skype que serà qui determini quin serà el teu nivell definitiu.

La prova oral no té cap cost, només has de contactar amb nosaltres i fixem el dia i l’hora!

*

* La teva puntuació en aquest examen no es pot considerar prova de cap títol oficial.

Si creus que aquest post sobre la prova de nivell d’anglès és interessant, no oblidis compartir-ho!

Nativos Language Consultants :