Blog

traducció literal catala

La traducció literal no sempre funciona

Traducció literal: Traducció que intenta ser màximament fidel als mots explicitats per la llengua font, sense tenir en compte els aspectes estilístics de la llengua