Revisa les teves traduccions: 5 claus per l’èxit

revisar tus traducciones

Un treball de traducció no acaba en el moment en què tot el contingut està traduït. Encara que en aquest instant es pugui pensar que tot està fet, falta alguna cosa fonamental: la revisió final. Cal assegurar-se que tot està correcte, que no hi haurà confusions ni interpretacions incorrectes. No revisar el text suposa deixar escapar possibles errors i aquest últim pas és bàsic per aconseguir la millor traducció possible. Per aconseguir-ho, et proposem alguns punts a tenir en compte.

 

 

Coherència abans de res

Sigui quina sigui la naturalesa del text a traduir és molt important que el treball mantingui una coherència en aspectes clau com l’ortografia, estil, vocabulari o puntuació. Una bona manera d’aconseguir aquest objectiu és creant un full d’estil que reculli elements com els termes a utilitzar, sigles, paraules que van en majúscules, tipus i formes de encapçalaments o forma de les llistes, entre d’altres. Assegura’t d’haver mantingut aquestes regles al llarg de tot el text perquè el treball ofereixi la imatge de qualitat i professionalitat que mereix.

 

Abreviatures

És molt útil definir les abreviatures que utilitzarem en la traducció la primera vegada que s’utilitzin. D’aquesta manera, hauries de fer servir només l’abreviatura en la resta del text i evitar així repeticions innecessàries. Algunes d’elles, pel seu ús freqüent, poden ser utilitzades directament ja que els lectors ja coneixeran el seu significat. Es tracta d’utilitzar aquest tipus de termes de la manera més eficient possible.

 

Números

Es pot considerar una norma general escriure els números fins a deu en lletres i les xifres superiors en nombres. Malgrat això, la naturalesa del text pot fer més aconsellable un altre tipus de configuració que s’ha d’haver definit i mantingut també durant tot el treball. També serà necessari esbrinar si la traducció és per alguna institució amb un llibre d’estil propi al qual ens haurem d’adaptar. Procura que en aquest aspecte tot s’hagi fet correctament.

 

Llenguatge adequat a l’audiència

Molts errors en les traduccions es produeixen en utilitzar un llenguatge poc apropiat per a l’audiència a la qual s’adreça el document. Si utilitzem massa termes formals en un context informal es pot perdre el sentit i no connectar correctament amb el lector. Igualment, en traduccions formals quedaria fora de lloc utilitzar expressions col•loquials. També cal prestar atenció a la capacitat de comprensió del públic objectiu, no és el mateix traduir per a nens que per a professors universitaris, els termes i expressions s’han d’adaptar en cada cas. Si no ho has tingut en compte, és hora de fer els canvis oportuns.

 

Si heu trobat útil aquesta publicació, no us oblideu de compartir-ho!