Blog

traducció literal catala

La traducció literal no sempre funciona

Traducció literal: Traducció que intenta ser màximament fidel als mots explicitats per la llengua font, sense tenir en compte els aspectes estilístics de la llengua

traducció audiovisual

Les mil cares de la traducció audiovisual

La traducció audiovisual és només doblatge i subtitulació? Què és la traducció audiovisual? Igual que s’acostuma a pensar que un traductor tradueix llibres, també se